Verandering van klachtenregeling

Mondhygiënistenpraktijk Oog in Al is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en de bijbehorende klachtenregeling.

Bent u onverhoopt niet tevreden over een behandeling, of heeft u een andere klacht? Dan zoeken wij graag samen met u naar een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtenbemiddelaar of u klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Klik hier voor meer informatie.

NZa brengt factsheet uit over rekening tandarts en mondhygiënist

Bron: NVM

Naar aanleiding van vragen van consumenten over de rekening van tandarts en mondhygiënist (vooral over de gebitsreiniging) heeft de NZa (Red: Nederlandse Zorgautoriteiteen factsheet uitgebracht waarin zij uitleg geeft hierover. De NZa heeft NVM-mondhygiënisten niet benaderd om reactie te geven op de inhoud voorafgaand aan de publicatie. Hierdoor heeft de factsheet een eenzijdig karakter gekregen en is informatie over mondhygiënisten (zoals bijv. klachtencommissie) niet in deze factsheet terecht gekomen.

NVM-mondhygiënisten zal NZa dringend verzoeken om bij zaken die over mondzorg algemeen en mondzorg specifiek voor mondhygiënisten gaan en die worden gepubliceerd, NVM-mondhygiënisten te benaderen als belangenbehartiger voor mondhygiënisten en niet alleen de KNMT als zou deze belangenbehartiger zijn voor de hele mondzorg. De factsheet is ook besproken in de vergadering van de Samenwerkende Mondzorgkoepels (SMK = NVM, ONT en NVIJ) van 20 januari jl. Ook ONT en NVIJ zullen een dergelijke reactie aan NZa sturen.

Tarieven per 1 januari 2016

Onze praktijk werkt volgens de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM).  Voor iedere behandeling hanteren wij vanaf 1 januari 2012 een vast tarief. Deze nieuwe werkwijze is vanuit de overheid verplicht gesteld voor alle mondhygiënisten. De tarieven voor 2016 zijn door de NVM vastgesteld en gelden vanaf 1 januari 2016.

Met deze tarievenlijst weet u van tevoren wat een behandeling gaat kosten. Overigens vergoeden de meeste aanvullende zorgverzekeringen uw bezoek aan ons. Klik hier om de tarieven te bekijken.

Nieuwe tarieven per 1 juli 2015

Onze praktijk werkt volgens de vastgestelde tarieven van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM).  Voor iedere behandeling hanteren wij vanaf 1 januari 2012 een vast tarief. Deze nieuwe werkwijze is vanuit de overheid verplicht gesteld voor alle mondhygiënisten. De tarieven voor 2015 zijn door de NVM tussentijds aangepast per 1 juli 2015.

Met deze tarievenlijst weet u van tevoren wat een behandeling gaat kosten. Overigens vergoeden de meeste aanvullende zorgverzekeringen uw bezoek aan ons. Klik hier om de tarieven te bekijken.