Verandering van klachtenregeling

Mondhygiënistenpraktijk Oog in Al is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten en de bijbehorende klachtenregeling.

Bent u onverhoopt niet tevreden over een behandeling, of heeft u een andere klacht? Dan zoeken wij graag samen met u naar een oplossing. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot een onafhankelijke klachtenbemiddelaar of u klacht indienen bij de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Klik hier voor meer informatie.